Skip to content

DE BALANSMETING

Voor wie is de Balansmeting geschikt?
Ervaar jij al langere tijd verschillende burn-out klachten of vermoed je dat je al in een burn-out zit, dan is het verstandig om de Balansmeting te doen. 

Doel van de Balansmeting 
De Balansmeting geeft jou inzicht in jouw balans, energie en veerkracht. Daarmee geeft het jou de mogelijkheid te werken aan preventie of het herstel van stress, tegenslag en het ombuigen van deze factoren naar een positieve verandering t.a.v. jezelf. 

Werkwijze Balansmeting
Je vult een lijst in met 165 stellingen en 16 aanvullende vragen. Dat invullen duurt ongeveer 30-45 minuten. De uitkomsten van de meting maken duidelijk hoe het écht met jou gaat, onder de oppervlakte, en vormen een goede gespreksopener. We bespreken de Balansmeting in een evaluatiegesprek van 1 uur. Daarna volgt, indien nodig, een coachtraject waarin je kunt werken aan het verbeteren van je eigen veerkracht.

Kosten Balansmeting
De kosten voor een Balansmeting inclusief evaluatiegesprek van 1 uur zijn € 299,- exclusief 21% BTW

EFPA gecertificeerd
De balansmeting rapportage maakt onderdeel uit van de productrange van L&D Support. Dit meetinstrument is door L&D Support BV in eigen beheer ontwikkeld en EFPA (European Fedaration of Psychologists’ Associations) gecertificeerd.

De Balansmeting

De Balansmeting bestaat uit een analyse, gebaseerd op het Veerkrachtmodel van L&D Support, dat vijf lagen onderscheidt.
Deze vijf lagen zien er als volgt uit:

  1. Persoonskenmerken (de kern) die een extra risico geven of juist weerstand bieden voor het krijgen van stress;
  2. Karaktertrekken (bronnen) die een extra risico vormen voor het krijgen van stress;
  3. De mate waarin iemand het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben;
  4. De mate van ervaren stress en spanning
  5. Wat stress betekent voor de energieverdeling

“Deze rapportage maakt helder hoe het echt met iemand gaat, onder de oppervlakte, en vormt een goede gespreksopener.”

loopbaancoaching

Back To Top