Ga naar hoofdinhoud

DE BALANSMETING

Beschik jij over voldoende balans en veerkracht?
Zit jij goed in je vel? Ben je in staat om jezelf staande te houden bij tegenslag? Of heb je het gevoel dat een kleine tegenslag al de zogenaamde druppel kan zijn die de emmer doet overlopen? Kortom, loop je op je tenen? Heb je het gevoel dat je mogelijk gaat uitvallen? 

Preventie
Om verzuim en onverwacht verloop te voorkomen en productiviteit en werkgeluk te verbeteren, ben ik met de Balansmeting gaan werken.  
De Balansmeting geeft jou inzicht in jouw balans, energie en veerkracht en kan een start zijn om uitval te voorkomen. Daarmee geeft het jou de ultieme mogelijkheid te werken aan de preventie of het herstel van stress, tegenslag en het ombuigen van deze factoren naar een positieve verandering t.a.v. jezelf. 

Werkwijze Balansmeting
Je vult een lijst in met 165 stellingen en 16 aanvullende vragen. Dat invullen duurt ongeveer 30-45 minuten. De uitkomsten van de meting maken duidelijk hoe het écht met jou gaat, onder de oppervlakte, en vormen een goede gespreksopener. Op die manier kun je, indien nodig, gaan werken aan het verbeteren van je eigen veerkracht.

Kosten Balansmeting
De kosten voor een Balansmeting inclusief evaluatiegesprek zijn € 299,- exclusief 21% BTW

EFPA gecertificeerd
De balansmeting rapportage maakt onderdeel uit van de productrange van L&D Support. Dit meetinstrument is door L&D Support BV in eigen beheer ontwikkeld en EFPA (European Fedaration of Psychologists’ Associations) gecertificeerd.

De Balansmeting

De Balansmeting bestaat uit een analyse, gebaseerd op het Veerkrachtmodel van L&D Support, dat vijf lagen onderscheidt.
Deze vijf lagen zien er als volgt uit:

  1. Persoonskenmerken (de kern) die een extra risico geven of juist weerstand bieden voor het krijgen van stress;
  2. Karaktertrekken (bronnen) die een extra risico vormen voor het krijgen van stress;
  3. De mate waarin iemand het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben;
  4. De mate van ervaren stress en spanning
  5. Wat stress betekent voor de energieverdeling

“Deze rapportage maakt helder hoe het echt met iemand gaat, onder de oppervlakte, en vormt een goede gespreksopener.”

loopbaancoaching

Back To Top